Dementie Zorg Thuis

Als vergeten een zorg wordt

|Zo lang mogelijk thuis met

persoonlijke zorg én aandacht

Wanneer bij iemand dementie is geconstateerd gaan alle betrokkenen een onzekere periode tegemoet. Onze zorgverleners bieden deskundige zorg die is aangepast aan de fase van het dementieproces. Dit kan variëren van het bieden van ondersteuning in het voeren van de eigen regie of het aanbrengen van dag structuur tot het bieden van intensieve 24 uur zorg thuis. Er wordt in de zorgverlening samengewerkt met casemanagers en de huisarts en/of specialist. Onze zorgverleners zijn opgeleid om in dit proces ondersteuning en zorgverlening op maat te bieden waardoor iemand met dementie zich zo lang mogelijk thuis voelt in de eigen woonomgeving.

"Dementie Zorg Thuis is bedoeld om het dagelijks leven zo aangenaam en vertrouwd mogelijk te houden."

Dementie Zorg Thuis door

InterMediCare Thuiszorg

Zorg op maat

Dementie Zorg Thuis is individuele zorg op maat. Dit komt tot uitdrukking in een individueel zorgplan dat in overleg met betrokkenen wordt opgesteld.

Vast zorgteam

Vertrouwde gezichten en het aanbrengen van structuur en regelmaat bieden mensen met dementie houvast en veiligheid. Wij werken in vaste persoonlijke zorgteams die bestaan uit een klein aantal zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor de zorg.

Wanneer inschakelen van Dementie Zorg Thuis?

Het moment dat betrokkenen uit de omgeving het niet meer verantwoord vinden dat iemand alleen thuis verblijft of wanneer de zorg thuis voor de partner of mantelzorg te zwaar wordt, is vaak het moment dat Dementie Zorg Thuis wordt ingeschakeld.

De professionele begeleiding of verzorging door InterMediCare Thuiszorg kan dan helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.


Elke situatie is anders. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden binnen uw specifieke situatie.Financiering

van Dementie Zorg Thuis

De zorg en ondersteuning die nodig is, is afhankelijk van de situatie en de fase van het dementieproces. Voor de financiering van de begeleiding kan een aanvraag worden ingediend bij uw gemeente. Persoonlijke verzorging en verpleging kan (voor een deel) vergoed worden door de zorgverzekeraar. Deze gefinancierde zorg (via Stichting InterMediCare Thuiszorg) kan gecombineerd worden met particuliere zorg of zorg op basis van een Persoonsgebonden Budget.

Tijdens een persoonlijk gesprek zal onze wijkzorgconsulente uw wensen in kaart brengen en gaan wij graag met u op zoek naar een passend zorgarrangement.


Wilt u hier meer over weten?

Neem gerust contact met ons op via 088 - 01 573 01 of via info@InterMediCare.net

Persoonlijke zorg door een vast zorgteam

Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun naasten. Iemand met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijker van zijn omgeving. De verzorging van iemand met dementie vraagt veel en naarmate de ziekte vordert, wordt de zorg zwaarder.

Dementie Zorg Thuis helpt de alledaagse zaken binnen het leefpatroon te houden en is aanvullend op de bestaande mantelzorg. Met Dementie Zorg Thuis wordt de thuissituatie ondersteund waardoor het mogelijk is om langer zelfstandig te blijven wonen, met aandacht voor kwaliteit van leven.

Uitgangspunt bij Dementie Zorg Thuis is zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

InterMediCare Thuiszorg is sinds 1981 een professionele thuiszorgorganisatie, in de breedste zin van het woord.
Kiest u voor InterMediCare Thuiszorg, dan kiest u voor een ervaren en professionele organisatie die met u meedenkt en waarin uw wensen centraal staan.

InterMediCare Thuiszorg b.v.

Postbus 80, 1400 AB Bussum
Brinklaan 32, 1404 EW Bussum
Telefoon 088 - 01 573 01
info@InterMediCare.net
www.InterMediCare.net